น่าน เมืองสร้างสรรค์

NAN CREATIVE CITY


จังหวัดน่าน เป็นเมืองที่มีความงดงาม
ของธรรมชาติ ขุนเขา สายน้ำ และวัฒนธรรม

ที่ยังดำรงเอกลักษณ์สืบทอดมาจวบจนปัจจุบัน และด้วยความเป็นดินแดนแห่งภูเขาสูงเสียดเมฆและประวัติศาสตร์อันเนิ่นนาน ดินแดนแห่งบรรยากาศเก่าๆ วิถีชีวิตเรียบง่าย จึงไม่เกินจริงที่จะกล่าวว่าที่นี่คือเมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิต ปัจจุบัน จังหวัดน่านมิได้เป็นเพียงเมืองที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาที่ยากแก่การเข้าถึงดังในอดีต ถนนหนทางล้วนแต่สะดวกสบาย

image
image

และในขณะเดียวกันยังเป็นดินแดนแห่งความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติและความงดงามของสภาพธรณีวิทยา จึงถูกจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ 7 แห่งด้วยกัน น่านจึงเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวสูง เป็นจังหวัดที่หากใครได้มีโอกาสมาเยือนก็คงจะตราตรึงในความทรงจำและประทับใจกับความงามที่ปรากฏต่อสายตา

“สมดั่งดินแดนความงามแห่งขุนเขา
เมืองเก่าที่มีชีวิต”

กิจกรรมในเดือน มกราคม 2022

  • ไม่พบกิจกรรมในเดือนนี้
วิดีโอ

ทำความรู้จักกับ “น่าน เมืองสร้างสรรค์”

น่านเน้อเจ้า แบรนด์ชุมชนที่สินค้าและบริการมีรากฐานมาจากศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดน่าน คิด ผลิต และจัดจำหน่ายโดยชุมชน

แกลลอรี่

สาระน่ารู้

ฟ้อนล่องน่าน เป็นเอกลักษณ์ของเมืองน่านที่ถือกำเนิดมาจากการล่องแม่น้ำน่านในยุคการเดินทางจากวรนคร (เมืองปัว) สู่ภูเพียงแช่แห้ง

กิจกรรมที่ถือว่าเป็นการเชิดชูจรรโลงรักษา ฟื้นฟู สืบสาน อักษรธรรมล้านนา หรือตั๋วเมือง ถือได้ว่าเป็นอักษรแห่งภาษาแม่ของชาวล้านนาและภูมิปัญญาแห่งนักปราชญ์

แข่งเรือเมืองน่าน เป็นประเพณีเก่าแก่สืบเนื่องมาแต่โบราณ ซึ่งหมู่บ้านใดวดัใดจัดให้มีการตานก๋วยสลากก็ให้มีการเชื้อเชิญหมู่บ้าน และวัดใกล้เคียงให้นำเรือมาแข่งกันเพื่อความสนุกสาน

ซอล่องน่าน: ซอ เป็นการเล่นเพลงพื้นบ้านของล้านนา คำว่า “ซอ” ในที่นี้เป็นภาษาคำเมือง ภาษาถิ่นเหนือ มีความหมายว่า ขับร้อง ร้องเพลง

Powered by MakeWebEasy.com