พื้นที่สร้างสรรค์และกิจกรรม

เข้าร่วมกิจกรรมการงาน "Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021" วันที่ 8 - 10 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมนิมมาน คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จ.เชียงใหม่

"กาดกำแพงเมืองเก่าน่าน" สร้างบรรยากาศเมืองวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน เตรียมความพร้อมเข้าประเมินการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน

กิจกรรมออกร้านงานเทศกาลหัตถกรรมพื้นเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๓ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ พื้นที่บริเวณพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งาน" Sound Battle Festival of Impromptu Musical Interaction @ Ban Num Klok"

งานประชุมวิชาการเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ และ จัดงานมหกรรมหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านเมืองน่านเชิงสร้างสรรค์

น่าน - อพท.น่าน  เปิดเวทีเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ระดมภาคีเครือข่ายร่วมคิดและขับเคลื่อน

Powered by MakeWebEasy.com