ปูนปั้นประดับหลังคาวิหารแบบศิลปะไทลื้อ

67 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ปูนปั้นประดับหลังคาวิหารแบบศิลปะไทลื้อ

ปูนปั้นประดับหลังคาวิหารแบบศิลปะไทลื้อ
ที่มักจะยึดถือแบบแผนที่เคร่งครัดอยู่เสมอ กล่าวคือได้มีการประดับในส่วนของจั่วหลังคาวิหารด้วยงานประติมากรรมประเภทเครื่องปั้นดินเผา ไม้แกะสลัก และงานปูนปั้นด้วยรูปแบบของนกหัสดีลิงค์ อันสะท้อนถึงโลกทัศน์และความศรัทธาของชาวไทลื้อที่สะท้อนปรากฏออกมาผ่านงานศิลปกรรมที่แตกต่างไปจากกลุ่มวัฒนธรรมอื่น ๆ อย่างชัดเจน ดังที่จะพบในพื้นที่ทางตอนบนของเมืองน่าน ที่พบวัฒนธรรมไทลื้อปรากฏอยู่อย่างแพร่หลาย และได้มีงานศิลปกรรมที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมดังกล่าว โดยเฉพาะวิหารอิทธิพลไทลื้อที่วัดหนองบัว และวัดดอนมูล อำเภอท่าวังผา นอกจากจะได้มีการประดับเครื่องหลังคาบริเวณเหนือจั่วด้วยประติมากรรมปูนปั้นรูปนกหัสดีลิงค์แล้ว ยังปรากฏการสร้างรูปสัตว์หิมพานต์ อาทิ รูปกินรี รูปเทวดา ประดับบริเวณสันตะเข้ของหลังคาวิหาร

Powered by MakeWebEasy.com