งานแข่งเรือ

100 จำนวนผู้เข้าชม  | 

งานแข่งเรือ

เรือเอกลักษณ์น่าน:
• แข่งเรือเมืองน่าน เป็นประเพณีเก่าแก่สืบเนื่องมาแต่โบราณ ซึ่งหมู่บ้านใดวดัใดจัดให้มีการตานก๋วยสลากก็ให้มีการเชื้อเชิญหมู่บ้าน และวัดใกล้เคียงให้นำเรือมาแข่งกันเพื่อความสนุกสานสมานสามัคคี โดยในปัจจุบันการแข่งรือนัดสำคัญจะอยู่ในช่วงงานวันตานสลากของวัดพระธาติช้างค้ำวรวิหาร ราวเดือนกันยายนถึงตุลาคมของทุกปี

• เอกลักษณ์ของเรือเมืองน่านไม่เหมือนจังหวัดใดในประเทศไทย คือ เป็นเรือที่ขุดจากไม้ทั้งต้น หัวโอ้ (หัวโขนเรือ) จะเป็นรูปพญานาค และหางวัลย์ (ส่วนหางเรือ) จะเป็นหางหงส์ เชื่อกันว่าพญานาคมีความศักดิ์สิทธิ์ ที่จะบันดาลให้ฝนผ้า อุดมสมบูรณ์สามารถทำไร่นาได้ตามฤดูกาล

Powered by MakeWebEasy.com