ตั๋วเมือง

98 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ตั๋วเมือง

กิจกรรมที่ถือว่าเป็นการเชิดชูจรรโลงรักษา ฟื้นฟู สืบสาน อักษรธรรมล้านนา หรือตั๋วเมือง ถือได้ว่าเป็นอักษรแห่งภาษาแม่ของชาวล้านนาและภูมิปัญญาแห่งนักปราชญ์ เป็นเอกลักษณ์และอักษรอันสูงสุดของภาคเหนือ ใช้เขียนพระธรรมคำสั่งสอนและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ศิลาจารึก ประวัติศาสตร์ โหราศาสตร์ กฎหมายมังรายศาสตร์ กฎหมายอาณาจักรหลักคำของนครน่าน สัพพะองค์ความรู้ศาสนา ตำรายาสมุนไพรต่างๆ นิทานพื้นบ้านและงานวรรณกรรมอันทรงคุณค่าของนักปราชญล้านนา โดยกิจกรรมนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ฝึกเขียน ฝึกอ่าน จนเกิดความคล่องแคล่ว จากนั้นให้นำไปเขียนบนกระเป๋าย่ามเพื่อเป็นของที่ระลึกสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกด้วย โดยทางชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลในเวียง บ้านเลขที่ 9 วิทยากรคือ คุณบุญโชติ สลีอ่อน ปราชญ์และสล่าของเมืองน่าน เป็นผู้ให้ความรู้ตลอดกิจกรรม

Powered by MakeWebEasy.com